• Wycena nieruchomości,
 • Wycena przedsiębiorstw, MSSF/MSR,
 • Odszkodowania i wywłaszczenia,
 • Analizy i badanie rynku,
 • Certyfikaty energetycznych.
 • Analiza i badanie rynku

  Rynek nieruchomości jest rynkiem dynamicznym, na którym w sposób nieustanny zachodzą zmiany w odniesieniu do poziomu cen, preferencji konsumentów, uregulowań prawnych itp. Jednym z najważniejszych elementów, niezbędnym do podjęcia prawidłowych decyzji biznesowych jest posiadanie jak najszerszej wiedzy na temat aktualnych tendencji na rynku oraz zdolność prognozowania kierunków jego rozwoju. Posiadamy duże i szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania analizy rynku nieruchomości w odniesieniu do różnych jego sektorów od badania rynku nieruchomości rolnych, poprzez mieszkaniowe do nieruchomości komercyjnych będących przedmiotem zarówno sprzedaży jak i najmu.

  Oferujemy między innymi:

 • badania trendów rynkowych,
 • badania poziomów cen i czynszów (w tym dla powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych i produkcyjnych oraz mieszkalnych, gruntów niezabudowanych),
 • oceny atrakcyjności inwestycji w świetle podjęcia decyzji biznesowych,
 • ocenę poziomu możliwych do uzyskania stawek czynszów dla planowanych inwestycji lub możliwych do uzyskania poziomów cen przy zakładanej sprzedaży,
 • Ponadto świadczymy usługi w zakresie sprawdzenia stan prawny nieruchomości, zapisów ksiąg wieczystych, weryfikacji tytułów prawnych do nieruchomości, sprawdzenia przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

  Wkonanie janiszewski.co