• Wycena nieruchomości,
 • Wycena przedsiębiorstw, MSSF/MSR,
 • Odszkodowania i wywłaszczenia,
 • Analizy i badanie rynku,
 • Certyfikaty energetycznych.
 • Odszkodowania i wywłaszczenia

  Realizujemy usługi w zakresie wycen i doradztwa przy wywłaszczeniu nieruchomości oraz odszkodowań za ograniczenie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego.

  Sprawy odszkodowawcze obejmują m.in.:

 • wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (związanej z przebiegiem infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, wodociągowej, sieci ciepłowniczych i itp.),
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w związku z poszerzeniem lub budową nowej drogi publicznej.
 • Wkonanie janiszewski.co