• Wycena nieruchomości,
 • Wycena przedsiębiorstw, MSSF/MSR,
 • Odszkodowania i wywłaszczenia,
 • Analizy i badanie rynku,
 • Certyfikaty energetycznych.
 • Wycena nieruchomości

  Zgodnie z polskim prawem tylko osoba posiadająca tytuł rzeczoznawcy majątkowego może dokonywać wyceny nieruchomości. Opinię o wartości nieruchomości sporządza się w formie operatu szacunkowego. Opracowania wykonywane są wyłącznie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia zawodowe.

  W naszym zespole znajdują się osoby posiadające polskie uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, oraz posiadające tytuł Recognised European Valuer REV nadawany przez europejską grupę TEGoVA.

  W ramach szeroko rozumianego rynku nieruchomości sporządzamy opracowania dotyczące różnych rodzajów nieruchomości, jak i różnych celów wyceny:

  Rodzaje nieruchomości stanowiących przedmiot wyceny:

 • zabudowane i niezabudowane,
 • o różnym przeznaczeniu: mieszkalnym, komercyjnym (handlowym, biurowym, magazynowym, produkcyjnym),
 • rolne i leśne,
 • nieruchomości specjalistyczne (hotele, stacje paliw, szkoły, szpitale).
 • Cele, dla których określamy wartość nieruchomości to w szczególności:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • zamiany, sprzedaży czy negocjacji,
 • wniesienia aportu,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • przekształceń,
 • księgowych,
 • naliczania opłat i ustalania odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania,
 • naliczenia opłat cywilno – prawnych,
 • określenia podatków od spadków i darowizn,
 • Wkonanie janiszewski.co