Warning: Use of undefined constant page - assumed 'page' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/zet/ftp/_www/bwa/index.php on line 51
 • Wycena nieruchomości,
 • Wycena przedsiębiorstw, MSSF/MSR,
 • Odszkodowania i wywłaszczenia,
 • Analizy i badanie rynku,
 • Certyfikaty energetycznych.
 • Wycena przedsiębiorstw

  W ramach szeroko rozumianej wyceny przedsiębiorstw sporządzamy opracowania dotyczące:

 • wyceny przedsiębiorstw i wszystkich składników jego mienia,
 • wyceny składników majątku na potrzeby sprawozdawczości zgodne z MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
 • Przygotowujemy wyceny dla celów:

 • sprzedaży przedsiębiorstwa lub ich zorganizowanych części,
 • wniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postaci aportu,
 • sprzedaży udziałów, akcji spółki,
 • likwidacji spółki.
 • Sporządzamy również:

 • business plany,
 • analizy finansowe przedsiębiorstw,
 • określanie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Wkonanie janiszewski.co